Diễn đàn tạm thời ngừng hoạt động. Mong các thành viên và các bạn thông cảm. Diễn đàn sẽ mở lại trong thời gian gần nhất.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ email: thanhdudh@gmail.com.

Trân trọng!!