1on 16/08/12, 11:03 am

A Lãng
Quản Trị Viên

A Lãng
Quản Trị Viên
http://www.nmtc.forumvi.com

Tạo nút Next, Back ,Di Cuyển con trỏ giữa các dòng dữ liệu trong Datagridview Empty Tạo nút Next, Back ,Di Cuyển con trỏ giữa các dòng dữ liệu trong Datagridview


Có rất nhiều cách để di chuyển con trỏ lên xuống giữa các dòng dữ liệu , trong đó 2 cách thường sử dụng là : sử dụng biến lấy giá trị dòng hiện tại hoặc sử dụng databinding Source.

Nhưng 2 cách trên mỗi cách lại có một ưu - nhược điểm riêng của nó.
- Dùng biến lấy giá trị dòng hiện tại thì khi con trỏ di chuyển thì nguyên dòng dữ liệu được chọn (màu xanh) lấy giá trị và di chuyển theo. dữ liệu Các trường tương ứng được hiển thị lên các Textbox tương ứng. Cách này mất thời gian truy xuất dữ liệu.

- Dùng databinding Source thì khi con trỏ di chuyển nó không di chuyển cả dòng dữ liệu mà chỉ di chuyển con trỏ ở cell đầu tiên, nhưng dữ liệu các trường khác không lấy hiển thị lên Textbox được.

Để quyết 2 nhược điểm trên tôi thực nghiệm một phương pháp kết hợp giữa 2 cách này. Kết quả cho thấy tuyệt vời.

Một vài dòng code sau đây sẽ giúp các bạn di chuyển được con trỏ giữa các dòng dữ liệu trên Datagridview sử dụng Button , không sử dụng phím. Một sự kết hợp giưa Databinding Source và Lấy giá trị con trỏ tại dòng hiện hành.

Giả sử mình có 1 form gồm 2 textbox nhập dữ liệu, 1 Datagridview hiển thị dữ liệu và 2 button Next và Back dùng để di chuyển.
Code cho sự kiên next
Code:
 private void bt_next_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                int IndexNow = dgv_thongtinxe.CurrentRow.Index;  // lay gia trị dong hien hanh
                if (dataGridview1.Rows.Count > IndexNow + 1)
                {
                    dataGridview1.Rows[IndexNow + 1].Selected = true;
                }
                s.DataSource = x.layDS_Xe();      //dung databinding Source
                dataGridview1.DataSource = s;
                s.MoveNext();
            }
            catch (Exception)
            { }
        }


Tương tự cho trường hợp nút lui (back).

Chúc các bạn thành công!

« Xem bài viết trước  |  Xem bài viết kế tiếp »

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất