1on 10/04/14, 12:19 pm

ctv7474
Mem Cấp 1

ctv7474
Mem Cấp 1

Hotel Nikko Hanoi tuyển Bellman (Nhân viên tổ hành lý) tại Hà Nội  Empty Hotel Nikko Hanoi tuyển Bellman (Nhân viên tổ hành lý) tại Hà Nội


Hotel Nikko Hanoi tuyển Bellman (Nhân viên tổ hành lý) tại Hà Nội
Hotel Nikko Hanoi (a member of Nikko Hotels International chain, which manages 58 hotels worldwide and belongs to Japan Airlines Company Ltd.), an international 5-star hotel, is recruiting dynamic and confident individual for the following position:
(1) Duties & Responsibilities
Nhiệm vụ & Trách nhiệm
The Bellman is responsible to the Bell Captain.
Nhân viên tổ hành lý chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng
Assists in executing all operational procedures of the front office department, responsible to follow Hotel Rules and Regulations, maintains a friendly, neat and professional image to guests and colleagues, performs any duties related to the department and assists other departments when necessary.
Trợ giúp việc thực hiện tất cả các quy trình của bộ phận Sảnh, có trách nhiệm tuân thủ các nội quy và quy định khách sạn, luôn thân thiện, gọn gang và hình ảnh chuyên nghiệp đối với khách hàng và đồng nghiệp, thực hiện cá nhiệm vụ liên quan đến bộ phận và trợ giúp bộ phận khác khi cần thiết.
(2) Explanation of Duties
Giải thích về nhiệm vụ
1. Takes care of services duties outside the hotel.
Quan tâm tới các nhiệm vụ dịch vụ bên ngoài khách sạn.
2. Assists guests in getting in and out of the cars.
Giúp đỡ khách hàng trong việc vào và ra khỏi xe.
3. Greeting guests.
Chào hỏi khách
4. Opens and closes car doors. Loads and unloads guest luggage. Assists guest with accompanied baggage.
Đóng mở cửa xe. Tháo dỡ hành lý cho khách. Giúp khách mang hành lý của họ.
5. Arranges cars and taxis.
Sắp xếp xe ô tô và xe taxi
6. Assists in parking area and calling guests’ drivers.
Giúp khách đỗ xe và gọi lái xe cho khách.
7. Controls the traffic around the front entrance.
Kiểm soát giao thông xung quanh vào phía trước lối vào.
8. Handles message services for articles requested or delivered by guests.
Xử lý các dịch vụ nhắn tin cho các yêu cầu hoặc cung cấp bởi khách
9. Accompanies guests to the room and gives information about the hotel facilities and services.
Đi cùng với khách vào phòng và cung cấp thông tin về các tiện nghi và dịch vụ cua khách sạn
10. Takes care of the cloak room service at night.
Quan tâm đến các dịch vụ giữ đồ vào ban đêm
11. Delivers items such as messages, mail, newspapers etc. to the guestrooms.
Cung cấp đồ dùng như nhắn tin, email, báo chí ..vv đến các phòng khách.
12. Pages guests whenever necessary.
Phục vụ khách bất cứ khi nào cần thiết
13. Maintains the lobby in good conditions. Maintain in safe conditions the hotel entrance at any time.
Duy trì khu vực Sảnh trong điều kiện tốt. Duy trì điều kiện an toàn lối vào khách sạn bất cứ lúc nào.
14. Maintains the information stand in good conditions and makes sure Nikko Hotels International brochures are always well displayed.
Duy trì thông tin trong điều kiện tốt và đảm bảo các tờ quảng cáo về Khách sạn Nikko quốc tế luôn được hiển thị tốt.
15. Co-operates with the night patrol team.
Phối hợp với đội tuần tra đêm
16. Handles safely large luggage delivered to guests staying in the hotel.
Xử lý hành lý một cách an toàn để giao cho khách lưu trú trong khách sạn.
17. Assists staying guests in any ways you can.
Hỗ trợ khách lưu trú trong bất kỳ cách nào bạn có thể.
18. Reports undesirable guests to Bell Captain or Assistant Front office Manager.
Báo cáo khách không mong muốn đến Tổ trưởng hoặc Trợ lý Quản lý Sảnh.
(3) Requirement
- University Degree / Junior College
- Good command of spoken and written English
- Strong computer skills
- Working experience in the same position
THÔNG TIN LIÊN HỆ

« Xem bài viết trước  |  Xem bài viết kế tiếp »

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất