113/01/12, 11:44 am

quaynhatlop007
Mem Cấp 1

quaynhatlop007
Mem Cấp 1

Ca dao tục ngữ! Những câu châm ngôn hay! Empty Ca dao tục ngữ! Những câu châm ngôn hay!
Phần thứ nhất: TỤC NGỮ

I - QUAN NIỆM VỀ GIỚI TỰ NHIÊN

1. Gió thổi là chổi trời.
2. Nước chảy đá mòn.
3. Trăm rác lấy nác làm sạch.
4. Rắn già rắn lột, người già người chột.
5. Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng.
6. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.
7. Ngày tháng mười chưa cười đã tối
8. Đông chết se, hè chết lụt.
9. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm
10. Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân.

11. Tháng ba bà già chết rét.
12. Tháng bảy mưa gãy cành tràm.
13. Tháng tám nắng rám trái bưởi.
14. Tháng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào.
15. Sáng mưa, trưa tạnh.
16. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi.
17. Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo.
18. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.
19. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật.
20. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa.

21. Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét.
22. Chớp đông nháy nháy, gà gáy thì mưa.
23. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
24. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
25. Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa.
26. Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thủy.
27. Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
28. Én bay thấp mưa ngập cầu ao.
29. Én bay cao mưa rào lại tạnh.
30. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

31. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước
32. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối.
33. Mưa tháng ba hoa đất.
34. Mưa tháng tư hư đất.
35. Tấc đất, tấc vàng.
36. Năm trước được cau, năm sau được lúa.
37. Được mùa lúa, úa mùa cau
Được mùa cau, đau mùa lúa
38. Được mùa quéo, héo mùa chiêm.
39. Tỏ trăng mười bốn được tằm.
Tỏ trăng hôm rằm thì được lúa chiêm.
40. Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu

41. Thiếu tháng hai mất cà, thiếu tháng ba mất đỗ.
42. Thiếu tháng tám mất hoa ngư.
Thiếu tháng tư mất hoa cốc.
43. Mồng tám tháng tám không mưa
Bỏ cả cầy bừa mà nhổ lúa đi.
44. Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mạ.
45. Gió đông là chồng lúa chiêm
Gió bấc là duyên lúa mùa.
46. Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau.
47. Lúa chiêm đứng nép đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.
48. Đói thì ăn ráy, ăn khoai
Chớ thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng.
49. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.
50. Mạ chiêm ba tháng không già
Mạ mùa tháng rưỡi ắt là không non.

51. Lúa mùa thì cấy cho sâu
Lúa chiêm thì gẩy cành dâu mới vừa.
52. Một lượt cỏ thêm giỏ thóc.
53. Nhất nước, nhì phân, tam cần tứ giống.
54. Hòn đất nỏ bằng giỏ phân.
55. Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân.
56. Tốt quá hóa lốp.
57. Xanh nhà hơn già đồng.
58. Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm.
59. Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen.
60. Bốc mả kiêng ngày trùng tang
Trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc.

61. Chuối sau, cau trước.
62. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa.
63. Nắng sớm thì đi trồng cà
Mưa sớm ở nhà phơi thóc.
64. Gió heo may mía bay lên ngọn.
65. Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ
Tua rua bằng mặt cất bát cơm chăm.
66. Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả.
67. Chắc rễ bền cây.
68. Cây chạm lá, cá chạm vây.
69. Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu.
Nắng đan đó, mưa gió đan gầu.
70. Con trâu là đầu cơ nghiệp.

71. Một tiền gà, ba tiền thóc.
72. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn.
73. Làm ruộng ba năm không bằng chăm tằm một lứa.
74. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng.
75. Tằm đói một bữa bằng người đói nửa năm.
76. Một nong tằm là năm nong kén
Một nong kén là chín nén tơ.
77. Tháng ba dâu trốn, tháng bốn dâu về.
78. Ao sâu tốt cá
Nước cả cá to.
79. Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc.


II - ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT

1. Người sống về gạo, cá bạo về nước.
2. Có thực mới vực được đạo.
3. Mẻ không ăn cũng chết.
4. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
5. Ăn một miếng, tiếng một đời.
6. Ghen vợ ghen chồng không bằng ghen ăn.
7. Đói thì thèm thịt thèm xôi
Hễ no cơm tẻ thì thôi mọi đường.
8. Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà gại ổ.
9. Lợn giò, bò bắp.
10. Vịt già, gà tơ.

11. Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè.
12. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bè.
13. Chim, thu, nụ, dé.
14. Một trăm đám cưới không bằng hàm dưới cá trê.
15. Đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm.
16. Ếch tháng ba, gà tháng bảy.
17. Cơm và, cháo húp.
18. Ăn cơn có canh, tu hành có vãi.
19. Vụng sá vụng sịt lắm thịt cũng ngon.
20. Cần tái, cải nhừ.

21. Tốt mốc ngon tương.
22. Mua cá thì phải xem mang
Người khôn xem lấy hai hàng tóc mai.
23. Rượu cổ be, chè đầy ấm.
24. Trẻ muối cà, già muối dưa.
25. Sợ người ở phải, hãi người cho ăn.
26. Chó treo, mèo đậy.
27. Ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ.
28. Có an cư mới lạc nghiệp.
29. Hay ở, dở đi.
30. Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu.

31. Có khó mới có miếng ăn.
Không dưng ai dễ mang phần đến cho.
32. Hay ăn thì lăn vào bếp
33. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
34. Có bụng ăn, có bụng lo.
35. Của như kho không lo cũng hết.
36. Miệng ăn núi lở.
37. Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn.
38. Của làm ăn no, của cho ăn thèm.
39. Khỏi nhà ra thất nghiệp.
30. Tháng tám đói qua, tháng ba đói chết.

31. No ba ngày tết, đói ba tháng hè.
32. Đói ăn vụng, túng làm liều.
33. Sống cậy nhà, già cậy mồ.
34. Sống thì chẳng cho ăn nào
Chết thì cúng giỗ mâm cao cỗ đầy.
35. Sống dầu đèn, chết kèn trống.
36. Thâm đông thì mưa, thâm dưa thì khú, thâm vú thì chửa.
37. Gái dở thèm của chua.
38. Một con so bằng mười con dạ.
39. Sinh được một con, mất một hòn máu.
40. Trâu đẻ tháng sáu, vợ đẻ tháng mười.


Ca Dao Nắng

Em ngồi phơi tóc ngoài sân
có con bướm nhỏ đến gần làm quen
Em cười, đôi mắt lanh đen
dường như bướm đã lên men yêu rồi
Bướm còn say huống chi tôi
thì đâu lạ những bồi hồi vì em.


Nắng vàng, như bỗng vàng thêm
khi vương trên sợi tóc mềm nhẹ bay
Bàn tay, xinh quá, bàn tay !
vuốt từng sợi tóc trên vai dịu dàng
Bên đây tôi bỗng mơ màng
mơ mình là nắng hong vàng tóc em.


Em ngồi chải tóc bên thềm
Nắng soi từng sợi tóc mềm sáng trong
Nắng viền theo những đường cong
Lụa là trắng xóa ươm dòng hương mơ
Bướm càng thêm lắm ngẩn ngơ
Tôi càng thơ thẩn, thẩn thơ quên đời


Quên trời, quên đất, quên người,
trong tôi còn lại nụ cười của em
Mộng về lật giở lại xem
để thêm nhung nhớ, để thêm đợi chờ
Này đây một vạt nắng mơ
Còn đây là một tên khờ ... đang yêu


Ca Dao Mây

Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
Hôm nay chợt nhớ cô nàng
Ước như mây trắng, mây vàng trên cao
Gió đưa mây đến phương nao
Cho mây hạ xuống tan vào tay ai


Chiều chiều nhìn áng mây bay
Nhớ ai đã để anh say bóng hình
Trúc xinh, trúc mọc đầu đình
Ai xinh, ai đã gieo tình trong anh
Trên trời mây trắng, mây xanh
Thương ai cũng vậy, thương anh cho rồi


Trông ai, trông đứng, trông ngồi
Trông người ghé lại bồi hồi lá gan
ví dầu cá bóng hai mang
cá trê hai ngạnh, tôm càng hai râu
Nàng về bên đó đã lâu
để anh vò võ canh thâu một mình


Qua đình, ngã nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
Qua cầu nước chảy liu riu
Nhớ ai dáng nhỏ yêu kiều thướt tha
Về nhà dối mẹ, dối cha
Ủ ê vì bịnh chả vì tương tư


Chiều nay ngồi viết lá thư
Mong thư chấp cánh hệt như chim trời
Bay về bên ấy chim ơi
Bên người chim hãy tỏ lời thay anh
Trên trời có đám mây xanh
Ở đây có kẻ chân thành nhớ mong !

Ca Dao Gió

Thân em như tấm lụa đào
phất phơ trước gió biết vào tay ai
Gió ơi, cuốn lụa ấy bay
cho voan lụa đẹp vào tay anh nè
Gió đưa bụi chuối sau hè
lao xao lá hát bài vè cùng anh
vè rằng: gió hỡi bay nhanh
cho voan lụa ấy thành dây tơ hồng

Gió xua sóng gợn trên sông
Lục bình tim tím theo dòng nước trôi
Gió sang bên ấy xa xôi
ước gì như gió ... chạm môi một lần
Nếu như đây, đó ... thật gần
thì đâu nhờ gió giúp phần làm chi
Nụ hôn gởi gió mang đi
Trao cho bên đó tình si bên này

Ngồi nhìn gió cuốn mây bay
mà mơ khăn lụa vào tay một ngày
Ví dầu, ru giấc mơ say
trong mơ có lụa thắm bay rợp đường
Gió ơi nhớ trộm mùi hương
cho anh giữ lấy thêm thương ai nhiều
Chiều chiều nghe tiếng sáo diều
Mùi hương gió thoảng ôi nhiều nhớ mong

Gió ơi, gió có biết không
Anh tha thiết đợi tơ hồng xe duyên
Lụa đào đẹp dáng thuyền quyên
Lộng xanh, hài tía, đôi khuyên, đôi vòng
Kiệu vàng, ngựa trắng song song
Quan viên hai họ vui lòng kết giao

Gió đưa cành lá lao xao
Hỏi người bên ấy khi nào theo anh ?

TÌNH YÊU NAM NỮ - VỢ CHỒNG

Đa tình thì vướng nợ tình
Trách người đã vậy, trách mình sao đây !

Đã cam quấn quít má đào
Những mong chim nhạn mai trao chỉ hồng.

Người iu ta để trên cơi
Nắp vàng đậy lại để nơi giường thờ
Đêm qua ba bốn lần mơ
Chiêm bao thấy bậu, dậy rờ chiếu không.

Bây giờ rồng mới gặp mây
Sao rồng chẳng thở với mây vài lời.

Cười nụ hay là cười tình
Cười trăng cười gió hay mình cười ta ?
Cười nụ hay là cười hoa,
Cười trăng cười gió hay ta cười mình ?

Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ.
Buồng trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai ?
Buồn trông chênh chếch sao Mai.
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ ?

Tiếp!

Tình anh như nước dâng cao
Tình em như dải lụa đào tẩm hương.

Cô kia đi đường này với ta
Trồng đậu, đậu tốt, trồng cà, cà sai
Cô kia đi đường ấy với ai,
Trồng bông, bông héo, trồng khoai, khoai hà !

Củi than nhem nhuốc với tình
Ghi lời vàng đá, xin mình chớ quên.

Đôi ta bắt gặp nhau đây,
Như con bò gầy gặp bãi cỏ hoang...

Đôi ta như tượng mới tô,
Như chuông mới đúc, như chuồng mới xây.

Đôi ta như lửa mới nhen
Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu.

Vì tình anh phải đi đêm
Vấp năm bảy cái, đất vẫn êm như giường.Tiếp!

còn son, em cũng còn son
Ước gì ta được làm con một nhà.

Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm, để chàng sang chơi.

Con dao vàng rọc là trầu vàng
Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa.

Trăm năm ai chớ bỏ ai,
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.

Yêu nhau xé lụa may quần,
Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra.

Gió đưa gió mát sau lưng
Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này !

Gió đưa cột phướn hao dầu
Thương em để dạ, chớ sầu mà hư

Nhớ ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi.

Nhớ ai hết đứng lại ngồi,
Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân.


Tiếp

Ước gì anh hóa ra hoa
Để em nâng lấy rồi mà cài khăn
Ước gì anh hóa ra chăn,
Để cho em đắp, em lăn, em nằm.
Ước gì anh hóa ra gương
Để cho em cứ ngày thường em soi
Ước gì anh hóa ra cơi,
Để cho em đựng cau tươi, trầu vàng.

Ước gì anh hóa ra dưa
Để em đem tắm nước mưa chậu đồng
Ước gì em hóa ra dơi
Bay đi bay lại đến nơi anh nằm.

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Thiếp ngồi dệt vải những trông bóng chàng
Dừa xanh trên bến Tam Quan
Dừa bao nhiêu trái trông chàng bấy nhiêu.

Vì sông nên phải lụy đò
Vì chiều tối phải lụy cô bán hàng
Vì tình nên phải đa mang
Vì duyên thiếp biết quê chàng ở đây.

Yêu nhau vạn sự chẳng nề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.


Tiếp!

Yêu nhau tâm trí hao mòn
Yêu nhau đến thác vẫn còn yêu nhau.

Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tôn ti họ hàng

Nước sông Tô vừa trong vừa mát
Em ghé thuyền vào đỗ sát thuyền anh.
Dừng chèo muốn ngỏ tâm tình
Sông bao nhiêu nước, thương mình bấy nhiêu.

Đôi ta như rắn liu điu
Nước chảy mặc nước, ta dìu lấy nhau.

Ước sao ăn ở một nhà
Ra vào đụng chạm kẻo mà nhớ thương.

Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây
Mấy khi rồng gặp mây đây,
Để rồng than thở với mây vài lời
Nữa mai rồng ngược mây xuôi
Biết bao giờ lại nói lời rồng mây !

Rượu nằm trong nhạo chờ men
Anh nằm phòng vắng chờ em một mình.

Yêu nhau quá đỗi nên mê,
Tỉnh ra mới biết kẻ chê người cười.

Yêu nhau chẳng quản đường xa,
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.

Thành ngữ hay về tình bạn tình yêu!

»Trong các điều làm cho bạn hoàn toàn hạnh phúc, thì điều lớn nhất là có được một tình bạn.
»Nếu bạn hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền mua đâu.
»Để mọi người yêu thích bạn chỉ có cách là bạn yêu thích mọi người.
»Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh, nếu anh là kẻ hèn nhác. Nhưng nếu anh là người dũng cảm, anh lại là người bạn tốt nhất của chính bản thân anh.
»Giàu có là một điều tốt, sức khoẻ là một điều tốt, nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.
»Người nào bảo rằng có thể sống mà không cần đến người khác thì kẻ đó sai lầm. Người nào bảo rằng kẻ khác không thể sống thiếu anh ta thì kẻ đó tự lừa dối mình.
»Có một người bạn thật lòng là có hơn những gì mình có.
»Khi tình bạn đã bén rễ. Không một cơn giông nào có thể bứng nó đi.
»Để tìm được bạn, ta chỉ cần mở một mắt. Để giử được bạn, ta phải mở cả hai.
»Nếu muốn biết bạn của mình là ai, hãy giả vờ say rượu và nằm dài ngoài đường.
»Môt người bạn bỏ tiền ra mua, sẽ không đáng giá với số tiền đã bỏ ra, cho dù bao nhiêu nữa.
»Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủi.
»Giữa bạn bè, im lặng mới thực sự là nói chuyện. Điều then chốt chính là việc không cần thiết phải nói chứ không phải là sự nói ra.
»Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẽ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn.
»Chẳng có gì đáng giá bằng nụ cười và tình yêu thương của bạn bè.
»Nỗi buồn có thể tự tiêu tan nhưng để được niềm vui trọn vẹn, bạn phải chia sẽ với ai đó.
»Tôi có thể tha thứ cho bạn bè tất cả trừ việc bạn chết. Tôi thấy hành động ấy không có gì là thú vị.
»Trách bạn kín đáo nhưng hãy khen bạn công khai.
»Điều quang trọng không phải chúng ta sống được bao nhiêu lâu mà chúng ta phải sống như thế nào.
»Thú vật là những người bạn thật dễ chịu. Chúng không chất vấn cũng chẳng phê bình.
»Khi của cải mất, chẳng có gì mất cả. Khi sức khoẻ mất, mất một vài thứ rồi. Khi ý chí mất, chẳng còn gì nữa.
»Danh tiếng, giống như nước, nâng những gì nhẹ nổi lên và để cho những gì nặng chìm xuống.
»Đừng cho rằng cơ hội gõ cửa nhà bạn hai lần.
»Ngày hôm nay chẳng có gì khác hơn ngày hôm qua. Cái gì tìm thấy được trong hậu quả cũng đã có sẳn trong nguyên nhân rồi.
»Người ta chẳng bao giờ tin một kẻ nối dối,dù hắn có nói thật đi nữa.
»Đừng bỏ phí cuộc đời trong hoài nghi và lo sợ.
»Dù là vua hay là dân cày, kẻ nào tìm thấy sự yên ổn dưới mái ấm gia đình là kẻ sung sướng nhất.
»Con đường gần nhất để ra khỏi gian nan là đi xuyên qua nó.
»Cách tốt nhất để giữ bạn là không bao giờ cho họ nợ một tí gì và cũng chẳng bao giờ mượn họ một tí gì.
»Thế giới này sẻ trở nên tốt đẹp hơn khi các bạn nắm tay nhau và cùng tiến bước.
»Không nên nói về hạnh phúc của anh với một người kém may mắn hơn anh.
»Chúng ta thường mến những người thán phục ta và thường không mến mấy những người mà ta thán phục.
»Người nào đi tìm một người bạn không có lỗi lầm thì sẽ không bao giờ tìm thấy.
»Một người nghèo vẫn được xem là giàu nếu dưới mái ấm của anh ta vẫn có một người bạn tận tụy. Trái lại, người giàu có nhất cũng chỉ là một anh chàng nghèo hèn nếu không có bạn để bày tỏ nỗi lòng.
»Nếu bạn thành công trong công trong việc lựa chọn công việc và đặt toàn tâm hồn vào đó, thì hạnh phúc sẽ tìm đến với bạn.
»Thước đo cuộc đời không phải ở chổ nó dài hay ngắn, mà bạn đã sử dụng cuộc đời như thế nào.
»Có một thứ hoa hồng không có gai, đó chính là tình bằng hữu. Có một thứ hoa hồng nhiều gai nhất, đó là hoa tình.
»Bạn hãy tin cậy mọi người, họ sẽ trung thành với bạn. Bạn cao thượng với họ, họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn.
»Chỉ có kim cương mới rạch được kim cương, chỉ có ái tình mới đủ mạnh chống lại ái tình.
»Kẻ nào chỉ nghĩ đến bản thân và việc gì cũng tìm lợi cho mình thì không thể hạnh phúc được. Muốn sống cho bản thân thì phải sống vì người khác.
»Nếu chó sói ăn năn thì cũng coi chừng đàn cừu.
»Nếu bạn muốn trái tim người khác thuộc về mình, thì bạn phải mang trái tim mình cho người khác.
»Gây dựng cho nên khó hơn lên trời, phá hoại cho hỏng dể hơn đốt lông.
»Cần gì lắm bạn ở đời. Biết yêu ta, chỉ một người mà thôi.
»Trướt khi nhìn nhận một con người ta phải nhắm mắt trước hình dáng bên ngoài mà dùng đôi mắt trí tuệ để nhìn cái bên trong.
»Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó, nhưng chớ quên người cầm đèn đang kiên nhẫn đứng trong đêm.
»Bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng bạn là người duy nhất.NHỮNG CÂU NỐI HAY!

• Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.

• Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về... cái xe dựng ở gốc cây kẻo nó chôm chỉa mất.

• 1 cô gái đứng trước tôi mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vì thích tôi, còn nếu tôi mà nhìn xuống trước mặt 1 cô gái thì đơn giản là tôi thích...cặp đùi của cô ấy.

• Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn ,Vì đằng nào chạy thì nó cũng.... cắn

• Có những điều mà 1 người không biết, 2 người không biết, 3 người , 4 người... cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu .

• Nếu bạn thấy không ai quan tâm tới mình thì bạn hãy thử vào nhà hàng và quên trả tiền đi. Sẽ có người quan tâm tới bạn ngay!

• Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện , tối diện.

• Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân : chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

• Trăm năm bia đá cũng mòn , bia chai cũng bể , chỉ còn bia ... ôm.

• Thiếu nữ là chữ viết tắt của thiếu ... nữ tính.

• Còn... nói còn.. tát.

• Bầu ơi thương lấy bí cùng , mai sau có lúc... nấu chung một nồi.

• Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy loá.... là hội người mù 100%.

• Bạn có thể là anh hùng nếu bạn tên là Hùng và bạn có 1 đứa em

• Bạn có thể là bác sĩ mà không cần học nếu bạn tên Sĩ và có 1 đứa cháu

• Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai di nhai lại là quân tử khôn.

• Sao cái thằng ấy dốt thế, mình không biết mới hỏi nó chứ !

• Ðừng bao giờ xem Tivi mà quên chưa cắm điện, và nhớ là đang ăn thì không được đánh răng đâu đấy !

• Thà hôn em một lần rồi chịu tát còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em

• Xăng ..có thể cạn, lốp ...có thể mòn , nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi

• Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn xà bông.

• Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ

• Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.

• Ðược voi đòi.....Hai Bà Trưng

• Một điều nhịn là chín điều nhục.

• Gần mực thì... bia, Gần đèn thì... hút.

• Bọn này đúng là càng lớn càng... nhiều tuổi.

• Trèo cao ngã đau. Trèo thấp ngã cũng đau.

• Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi nay chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu

• Cái con bé ấy không xinh, không khéo thì cũng chẳng được cái gì..

• Cá không ăn muối cá ươn Con không ăn muối.....thiếu iot rồi con ơi.

• (toà hỏi): thế hắn ta đã giết chết anh như thế nào hử?

• Nước mắt em đang rơi ướt nhoè dòng chữ ....(thư điện tử cho người yêu.)

• Bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào..... mặt mình mà hãy nhìn qua gương

• Không mày đố thầy dạy ai

• Trông bạn quen quen, Hình như tớ ...chưa gặp bao giờ

• Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không, Ðó chínhlà.....kẻ thù của bạn

• Ðừng hỏi tôi bạn là ai, hãy hỏi mẹ của bạn

• Nếu bạn không mua được cái gì bằng tiền, bạn hãy tin rằng nó sẽ mua được bằng...nhiều tiền hơn

• Chúng ta đang có tất cả nếu chúng ta đang có 1 vật có tên là "Tất cả"

• Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là thiếu i ốt mà vẫn ngu (hic ,nó nói cái gì thế)

• Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa ....rải đinh

• Bom nguyên tử là phát minh để ....kết thúc các phát minh khác

• Nếu bạn mặc quần áo ra đường mà bị chê xấu thì tốt nhất bạn không nên mặc quần áo nữa

• Con ơi , 2 giờ sáng rồi đấy, dạy rửa mặt rồi uống thuốc ngủ đi con

• Trông mày khôn lắm cơ thằng ngu ạ

• Trúc xinh trúc mọc đầu đình em xinh em hút thuốc lào cũng xinh

-----------------------------
Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia bọt hãy còn trơ trơ :">

Đừng tự hào vì mình nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi tại sao mình giỏi vẫn nghèo
Đừng tự ti vì mình giàu mà dốt, hãy tự tin vì mình dốt mà vẫn giàu

------------------------
1."Cũng chẳng có việc gì đặc biệt. Chỉ muốn nghe tiếng em một chút thôi". Chàng trai trong tình huống bạn gái không ngờ gọi điện đến dịu dàng nói vậy.

2. "Cho anh một chút ít thời gian, anh sẽ nhanh chóng chia tay với cô ấy. Em yên tâm, anh sẽ cho em danh phận rõ ràng". Gã đàn ông đã có vợ thành khẩn nói với nàng tình nhân.

3. "Kể cả em không yêu anh, anh vẫn một đời che chở cho em". Chàng trai nói thật nặng tình.

4. "Em là người yêu đầu tiên và cũng là người yêu cuối cùng của anh". Chàng trai nói với người tình mới yêu lần đầu.

5. "Em là người con gái sau cùng của anh". Tay công tử nhà giàu dịu dàng cảm thông nói.

6. "Chỉ cần em luôn ở bên anh, bất cứ thứ gì đều trở nên vô nghĩa". Chàng trai đê mê nói với cô gái khi ôm nàng trong lòng.

7. "Anh sẽ cưới em". Tên Sở khanh dùng lời ngon lưỡi ngọt nói với cô gái ngây thơ.

8. "Bất kể sau này có chuyện gì, em có như thế nào thì em vẫn là người anh yêu thương nhất". Chàng trai đang ngất ngây tình dưới trăng nói lời thề vĩ đại đó với bạn gái.

9. "Ở bên cạnh em, anh quên hết thời gian đang tồn tại". Rõ ràng đã ở bên nhau suốt cả ngày, khi chàng trai tiễn cô gái ra cửa vẫn lưu luyến không muốn nói lời từ biệt.

10. "Bây giờ mà gặp được nhau thì tuyệt nhỉ!". Một ngày hẹn hò ngọt ngào đã qua, vừa mới rạng sáng chàng đã nhấc điện thoại gọi cho nàng ở chốn xa.

11. "Đừng vội vàng, chẳng qua là anh đến sớm một chút thôi mà!". Rõ rành rành là nàng đến muộn hàng nửa tiếng, nhưng chàng vẫn nói một cách thông cảm.

12. "Chỉ cần có em ở bên cạnh, anh chẳng ngại phải trả bất cứ giá nào". Tình cảm mặc dù phải chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, chao đảo lung lay, chàng vẫn cứ một mực trấn an người yêu.

13. "Lúc này anh đang rất thấp thỏm nhớ mong em, em hãy cẩn thận chăm sóc mình". Chàng trai trong lúc làm việc không quên nhắn dặn bạn gái, để lại câu nói xúc động lòng người.

14. "Bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống nào, nếu em cần anh, anh lập tức đến ngay, làm hết sức mình vì em". Nàng đề nghị chia tay, chàng vẫn tình nguyện tiếp tục nhảy vào lửa vì nàng.

15. "Trong lòng anh, em vĩnh viễn là người đặc biệt nhất và có sức hấp dẫn nhất". Chàng tán dương nàng (câu nói này dùng bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ đối tượng nào đều trăm phát trúng trăm ).

16. "Chúng mình là vĩnh hằng, bởi vì em thu hút anh không chỉ bởi đôi mắt em, tâm hồn chúng ta nhịp nhàng, hòa vào làm một, tình yêu như vậy đáng được thưởng thức cả đời". Đương lúc bắt đầu nhạy cảm với tuổi tác chàng liền kịp thời an ủi nàng.

17. "Anh thích em bây giờ, phụ nữ ở mỗi độ tuổi có một vẻ đẹp riêng mà thật ra, em bây giờ càng quyến rũ hơn". Đứng trước người phụ nữ quần áo ngày càng rộng hay vòng 2 ngày càng phình to hơn, người đàn ông có chút luyến tiếc những ngày tháng xa xưa, không dùng từ xinh đẹp nữa mà dùng từ "quyến rũ" để nói về bạn gái mình.

18. "Lúc anh nhìn lại cuộc đời này, sở dĩ anh còn nở được nụ cười mãn nguyện là vì có em. Em là tài sản lớn nhất cuộc đời anh, vì có em cuộc sống của anh mới đầy đủ, anh không cầu mong gì hơn, chỉ cần kiếp sau lại được nhìn thấy em". Tới lúc người đàn ông hơi thở yếu ớt nằm trên giường bệnh nói câu này, người phụ nữ mới tin rằng người đàn ông này đã nói những lời ruột gan.

NHỮNG CÂU NÓI PHÉT KINH ĐIỂN!

1. Internet: Chúng tôi hoàn toàn miễn phí

2. Viễn thông: Chúng tôi bị lỗ vốn

3. Cảnh sát: Chúng tôi vì nhân dân phục vụ

4. Công ty tham gia thị trường chứng khoán: Chúng tôi không làm giả các báo cáo

5. Sếp: Tôi không bao giờ quên những cống hiến của anh

6. Nhân viên: Mai tôi nghỉ việc, không làm nữa

7. Tài xế xe khách: Nhà xe xuất phát đúng giờ

8. Dân buôn: Bán lỗ vốn, đại hạ giá

9. Ngôi sao điện ảnh: Chúng tôi chỉ làm bạn bè

10. Chính khách: Tôi không nhận một đồng nào

11. Con gái: từ từ thôi anh, em sợ...Đây là lần đầu tiên mà

12. Con trai: Ngoan em , không đau tí nào đâu!


NHỮNG CÂU NÓI GÂY SỐC CỦA NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG!


- “Tôi không tin sẽ có một sự kiện quan trọng nào đó làm thay đổi cuộc đời tôi, nhưng tôi đã quan hệ tình dục lần đầu tiên vào năm 14 tuổi”, - Angelina Jolie.

- “Người nghệ sĩ chỉ hạnh phúc thực sự khi người đó đã qua đời, vì chẳng gì có thể thay đổi được khi đó cả”, - Sylvester Stallone.

- “Hút thuốc chính là tự giết chết bản thân mình. Nếu bị giết, bạn sẽ mất đi một phần quan trọng của cuộc đời bạn”, - Brooke Shields.

- “Chưa bao giờ tôi ao ước được đến Nhật Bản, bởi vì tôi không thích cá. Tôi biết cá có rất nhiều ở Châu Phi”, - Britney Spears.

- “Theo tôi những bộ phim “thiếu kiến thức” lại là những phim sâu sắc. Nó sâu sắc bởi đó là những phim mang lại sảng khoái. Mà sự sảng khoái phải bắt nguồn từ một cái gì đó thật sâu xa, nếu đó là sảng khoái thật sự”, - Alicia Silverstone.

- “Tôi nghĩ rằng, hôn nhân đồng tính là cuộc hôn giữa một người phụ nữ và một người đàn ông”, - Arnold Schwarzenegger.

__________________________________________________

Trong lịch sử nước Mỹ, tổng thống Bush là người thường có nhiều phát biểu hớ hênh và dễ gây buồn cười nhất. Hãy xem ông đã nói gì?

Một người không có khái niệm về địa lý?

1. “Chúng ta can dự mạnh mẽ với NATO, vì chúng ta là một phần của NATO. Chúng ta can dự mạnh mẽ vào châu Âu, vì chúng ta là một phần của châu Âu”.


2. “Đã đến lúc con người cần phải chạy đua tới hệ Mặt trời”


3. “Phần lớn hàng nhập khẩu của chúng ta là đến từ nước ngoài”.
Một người thiếu tư duy logic?


4. “Không phải ô nhiễm đang tàn phá môi trường. Chính không khí và nguồn nước bị nhiễm bẩn đã gây nên hiện tượng này”.


5. “Những người này muốn rũ bỏ nguyện vọng của người dân Iraq, và họ muốn chúng ta rút (khỏi Iraq)… Tôi nghĩ rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta rút (khỏi Iraq)”.


6. “Tôi biết các bạn vất vả tới mức nào mới mang được thực phẩm về cho gia đình”.


7. “Nếu chúng ta không thành công, chúng ta sẽ có nguy cơ thất bại”.


8. “Kẻ thù của chúng ta rất sáng tạo và có nhiều nguồn lực, chúng ta cũng vậy. Chúng không ngừng nghĩ ra những cách mới để phá hoại đất nước và nhân dân, chúng ta cũng vậy”.


9. “Ồ, tôi nghĩ nếu bạn nói bạn định làm điều gì nhưng lại không làm, thì bạn đúng là người đáng tin cậy”.


10. “Tôi tin rằng người và cá có thể chung sống với nhau một cách hòa bình”.
Một người không hiểu gì về vũ trụ?


12. “Đối với NASA, vũ trụ vẫn là một mối ưu tiên hàng đầu”.
Một người trên thiên đường?


13. “Tôi nghĩ Chúa muốn tôi làm tổng thống”.


14. (Tôi đã) “được Chúa chọn để lãnh đạo vào lúc này”.


15. “Chúa bảo tôi phải tấn công al-Qaeda và tôi đã tấn công chúng, và Chúa dạy tôi tấn công Saddam, tôi đã làm như vậy, còn bây giờ thì tôi phải giải quyết vấn đề Trung Đông”.


16. “Tôi tin rằng Chúa luôn nói với tôi. Nếu không có điều đó, tôi sẽ chẳng làm được công việc của mình”Chúc một ngày tốt lành!

213/01/12, 08:38 pm

A Lãng
Quản Trị Viên

A Lãng
Quản Trị Viên
http://www.nmtc.forumvi.com

Ca dao tục ngữ! Những câu châm ngôn hay! Empty Re: Ca dao tục ngữ! Những câu châm ngôn hay!


Có công sức đấy, nhưng quaynhatlop phân ra thành nhiều bài đi nha, đừng nên post một bài quá dài như vây ha.

« Xem bài viết trước  |  Xem bài viết kế tiếp »

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất